TAULER D'ANUNCIS - NOTIFICACIONS LLISTATS DE REQUERIMENTS DE LA SUBVENCIÓ D'AJUTS AL LLOGUER PER A NOUS SOL·LICITANTS

30/10/2020

SUBVENCIONS AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2020


REQUERIMENTS


Llistes disponibles i publicades al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Si heu rebut un sms i correu electrònic (en cas d’haver informat de les dades) de l’Agència de l’Habitatge amb l’avís que teniu un requeriment, aquí podeu consultar els llistats publicats al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i saber quina documentació heu d’aportar en cada cas per tal que el vostre expedient pugui prosseguir amb el tràmit.

En el llistat de requeriments trobareu la següent informació:
 • Expedient és el vostre número d'expedient BM
 • DNI/ NIE surten els dígits de la posició 5,6,7 i 8 del vostre document d'identificació, per tal de preservar la vostra identitat
 • Perceptor són les inicials del vostre nom i cognoms
 • Documentació a aportar és la que us indica.
 
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa saber a les persones que figuren en el algun dels llistats que disposen d’un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la notificació al tauler d’anuncis (actualment penjat al web) d’aquesta entitat gestora per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s’han detectat. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen de la seva petició, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
 
 1. Llistat de requeriment publicat el 17/09/2020
 2. Llistat de requeriment publicat el 22/09/2020
 3. Llistat de requeriment publicat el 23/09/2020
 4. Llistat de requeriment publicat el 25/09/2020
 5. Llistat de requeriment publicat el 01/10/2020
 6. Llistat de requeriment publicat el 02/10/2020
 7. Llistat de requeriment publicat el 05/10/2020
 8. Llistat de requeriment publicat el 07/10/2020
 9. Llistat de requeriment publicat el 08/10/2020
 10. Llistat de requeriment publicat el 14/10/2020
 11. Llistat de requeriment publicat el 16/10/2020
 12. Llistat de requeriment publicat el 20/10/2020
 13. Llistat de requeriment publicat el 22/10/2020
 14. Llistat de requeriment publicat el 23/10/2020
 15. Llistat de requeriment publicat el 26/10/2020
 16. Llistat de requeriment publicat el 27/10/2020
 17. Llistat de requeriment publicat el 29/10/2020
 18. Llistat de requeriment publicat el 30/10/2020
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria