CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES PRIVATS

05/07/2024

Convocatòria del Programa Municipal de suport a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí a lloguer, en el marc del programa de Borsa de Mediació de Lloguer social i de l’Actuació C.17 del Pla Local d’Habitatge de Manresa (Rehabilitació Municipal d'edificis privats a canvi del seu destí social).

Aquest programa s'emmarca dins de les actuacions previstes del Pla Local d'Habitatge de Manresa.

Per mitjà d'aquest programa, FORUM facilita la rehabilitació de l'habitatge fent-se càrrec de la totalitat o part de la inversió, així com de l'execució dels treballs. A canvi, el propietari cedeix l'ús de l'immoble per un temps determinat, suficient per recuperar aquesta inversió.
FORUM i el propietari adscriuran l'habitatge a la Borsa de Mediació, incorporant-lo al mercat de lloguer, a preu assequible.

El programa va destinat a persones físiques o entitats jurídiques que siguin propietaris o tinguin l'usdefruit d'habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud i que no tinguin la consideració de grans tenidors (segons Llei 01/2022).
Les actuacions que poden acollir-se al programa són aquelles que permetin a l'habitatge assolir les condicions mínimes d'habitabilitat establertes al Decret 141/2012, fins a un import màxim de 168€/m² (superfície útil) o 15.000€ per habitatge. Els propietaris podran sol·licitar adicionalment, un ajut a fons perdut, de 2.000€ per a la realització de les obres objecte d'aquest programa, i un altre de 3.000€, també a fons perdut, a la fi del període d'adscripció de l'habitatge al programa de mediació, per tal d'afrontar les obres necessàries que garanteixin el retorn de l'habitatge en les condicions que estava a la finalització dels arranjaments, exceptuant el desgast propi del seu ús.

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de juliol al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Trobareu les bases reguladores i els impresos a presentar aquí.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria