Què és FORUM?

EMPRESA

 
L’empresa municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. es va constituir l’any 1994 com a resultat de la iniciativa pública municipal d’establir un servei públic de rehabilitació urbana.

L’objecte social de l’empresa, que no ha variat des de la seva constitució, és la promoció, programació, ordenació i gestió urbanística del sòl i de la rehabilitació urbana al terme municipal de Manresa.

Si bé l’objectiu d’exercir de motor en el procés de revitalització del Nucli Antic de la ciutat de Manresa no ha variat, sí que és cert que des de la seva constitució ha anat ampliant les accions i serveis adaptant els seus objectius a fi de respondre a noves preocupacions i problemàtiques socials, com són l’accés a l’habitatge digne i la preservació del medi ambient en les seves accions urbanístiques.

FORUM desenvolupa la seva activitat a través de 3 línies d’acció:

1.- Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació, com a eina de gestió indirecta orientada a donar un servei al ciutadà
 
2.- Gestió Urbanística, com a sistema de gestió directa actuant com a promotor urbanístic i immobiliari
 
3.- Gestió d’aparcaments
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria