Ajuts de FORUM

 
Programa municipal de suport (mitjançant FORUM) a la rehabilitació d'habitatges privats a canvi del seu destí social

Aquest programa s'emmarca dins de les actuacions previstes del Pla Local d'Habitatge de Manresa.

Per mitjà d'aquest programa, FORUM facilita la rehabilitació de l'habitatge fent-se càrrec de la totalitat o part de la inversió, així com de l'execució dels treballs. A canvi, el propietari cedeix l'ús de l'immoble per un temps determinat, suficient per recuperar aquesta inversió.
FORUM i el propietari adscriuran l'habitatge a la Borsa de Mediació, incorporant-lo al mercat de lloguer, a preu assequible.

El programa va destinat a persones físiques o entitats jurídiques que siguin propietaris o tinguin l'usdefruit d'habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud i que no tinguin la consideració de grans tenidors (segons Llei 01/2022).

Les actuacions que poden acollir-se al programa són aquelles que permetin a l'habitatge assolir les condicions mínimes d'habitabilitat establertes al Decret 141/2012, fins a un import màxim de 168€/m² (superfície útil) o 15.000€ per habitatge. Els propietaris podran sol·licitar un ajut a fons perdut de 2.000€.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 31 de juny, ambdós inclosos.


A l'apartat DOCUMENTS podeu trobar les bases complertes del programa, així com els impresos necessaris per tramitar la sol·licitud.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria