SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER: NOUS SOL·LICITANTS 2018

 

Servei per a la tramitació de les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar els arrendataris amb més dificultats econòmiques a pagar el lloguer, i el posterior control del pagament de lloguer per part de l’Oficina Local d’Habitatge.


CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOL·LICITANTS 2018: tancada


La convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer 2018 va finalitzar el passat 29 de juny.

Durant les properes setmanes s’acabaran de publicar els llistats de resolucions a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge.

• Llistats de resolucions

 
Les persones que apareixen als llistats de resolució han rebut un SMS en el qual se'ls informa de la resolució i, només en el cas dels FAVORABLES, de la necessitat d'aportar la resta de rebuts de lloguer pagats fins aquell moment i que no es van presentar quan es va formalitzar la sol·licitud.

En els llistats de resolucions trobareu la següent informació:

- Expedient és el número d'expedient.

- Inicials del nom i cognoms del sol·licitant

- DNI/NIE són els quatre primers dígits del document d'identificació del sol•licitant seguits de X per tal de preservar la identitat d’aquest.

- Sistema de pagament

- Import de la subvenció

  • Presentació de rebuts
La presentació dels rebuts de lloguer s'ha de fer juntament amb l'imprès que trobareu al peu d'aquesta pàgina. L'imprès ha d'estar degudament emplenat amb les dades de la persona sol·licitant, el número d'expedient i el número de sol·licitud.


Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.Fiscalitat
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria