Ajuts de la Generalitat de Catalunya


S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.

Es tracta de préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns. Aquestes comunitats de veïns hauran de ser solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%, que disposin d’un mínim del 50% construïda sobre rasant destinada a habitatge i han de disposar de IITE i CEE amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstecs.

Les condicions financeres seran les següents:

- Import: fins a 20.000€ per habitatge amb un mínim de 30.000€ per comunitat.
- Termini: màxim de 15 anys.
- Interès: fix del 2%.
- Comissió: d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; d’amortització anticipada total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta).

La tramitació serà de forma telemàtica a través de l’Institut Català de Finances.

Per a més informació:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-comunitats
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914650

 


 
 
 
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria